Voorwaarden

 

Door gebruik te maken van de website van ASISO gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.
 

1. INSCHRIJVING ONLINE LEERPLATFORM
Inschrijving geschiedt middels het doorlopen van het inschrijfproces onder de button SCHRIJF NU IN.

 

2. BETALING
a. Zodra de betaling is verwerkt is uw aanmelding definitief en kunt u inloggen met het opgegeven emailadres.

b. Zolang het cursusgeld nog niet is voldaan, is uw toegang nog niet geactiveerd.

 

3. RESTITUTIE OF ANNULERING
Nadat het abonnementsgeld door ASISO/Sonja van Driel is ontvangen is het is niet mogelijk om restitutie aan te vragen, tenzij gegronde redenen restitutie van het abonnementsgeld rechtvaardigen.

 

4. AANSPRAKELIJKHEID
a. ASISO/Sonja van Driel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, schade of verlies welke zijn ontstaan tijdens het volgen van de lessen en het uitvoeren van de oefeningen.

b. ASISO/Sonja van Driel kan niet aansprakelijk worden gesteld als er door toedoen van de provider van deze website storing of uitval wordt veroorzaakt. ASISO/Sonja van Driel zal alles in het werk stellen om een vergelijkbaar alternatief voor het online leren te bieden.

c. Ingeval de provider van deze website niet in staat is om toegang te verschaffen voor een langere periode dan 14 dagen, zal ASISO een alternatieve online omgeving aanbieden waarop het trainingsmateriaal beschikbaar wordt gesteld.

d. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van het lesmateriaal.

 

5. EIGENDOMSRECHTEN
a. Alle lesmateriaal is eigendom van ASISO/Sonja van Driel en is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de cursus mag worden overgenomen, gekopieerd, verspreid of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van Sonja van Driel. Wie inbreuk pleegt op deze auteursrechten, zal strafrechtelijk worden vervolgd.

b. Het gebruik van het lesmateriaal en de bijbehorende foto’s en video’s is alleen bedoeld voor eigen studie. Het is verboden om het lesmateriaal en de bijbehorende foto’s aan derden te verstrekken, te verkopen, kopiĆ«ren, vermenigvuldigen of openbaar te maken. Alleen na schriftelijke toestemming van Sonja van Driel kan hiervan worden afgeweken. Misbruik en/of inbreuk op deze rechten zal strafrechtelijk worden vervolgd.

 

6. LESMATERIAAL DERDEN
Het gebruik van het lesmateriaal is alleen bedoeld voor eigen studie van de ingeschreven deelnemer. Het is verboden om het lesmateriaal en de bijbehorende foto’s in online of offline groepsverband te gebruiken zonder hiervoor schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Sonja van Driel.

 

7. PERSOONSGEGEVENS
ASISO/Sonja van Driel zal nimmer de door u verstrekte persoonsgegevens bekend maken aan derden. Uw emailadres wordt alleen gebruikt om u per nieuwsbrief te informeren over de diensten van Sonja van Driel. U kunt zich te allen tijde uitschrijven uit ons nieuwsbrievenbestand.